(“Gizlilik Politikası”)

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Şartlar

3Ceviz’in Gizlilik Politikası’na hoşgeldiniz!

“3Ceviz” bir Massiv Yapı ve Ahşap San. Tic. A.Ş. markasıdır. Detaylarını aşağıda okuyacağınız şartlar sizin (“üye, siz, kullanıcı”) ile veri sorumlusu sıfatıyla, İstanbul Ticaret Sicilinde 904695-0 numarası ile kayıtlı bulunan, 0613-0778-9580-0001 mersis numaralı ve tescilli adresi Merkezefendi Mah. Mevlana Cad. Tercüman Sitesi B-1 Blok D:11 Zeytinburnu, İstanbul olan, Massiv Yapı ve Ahşap San. Tic. A.Ş. (“biz, Massiv Yapı, veri sorumlusu”) arasında kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine, depolanmasına, kullanılmasına ve paylaşılmasına ilişkin gizlilik politikasını içeriyor.

Massiv Yapı ve alt markası olan 3Ceviz müşterilerine hazır veya özel projelendirilmiş ev konseptleri sunmaktadır. Massiv Yapı ve alt markalarına ait platformlarına elektronik posta adresi ve/veya cep telefon numaranızı bırakarak gizlilik politikasını ve her türlü ek ve tamamlayıcı şart ve koşulları (“şartlar”) kabul etmiş sayılırsınız. Şartlarımızı ve bunlar üzerinde ileride yapılabilecek değişiklikleri kabul etmiyorsanız size bilgi vermek için ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Şartlarda tek taraflı değişikliklere gidebiliriz ve güncel haline internet sitemiz üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz.

Lütfen onaylamadan önce aşağıdaki şartları okuyun ve aklınıza takılan yerler ile ilgili bizimle (destek@3ceviz.com  e-posta adresi üzerinden) iletişime geçmekten çekinmeyin.

  1. Giriş

Gizlilik Politikası, size kişisel veri işleme sistemimize ve paydaşlarımızın bunları nasıl işleyebileceğine, erişebileceğine dair açıklamaları; kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı, kişisel verilerinizi nasıl ve neden topladığımızı, depoladığımızı, paylaştığımızı ve kullandığımızı size şeffaf bir şekilde açıklamak ve ayrıca kişisel verilerinizi paylaşma tercihlerine dair sahip olduğunuz kontrolü ve seçeneklerinizi içerir.

Mevcut hizmetlerin geliştirilmesi sonucunda kişisel verilerinizi toplama veya işleme şeklimizde onayınızı gerektiren esaslı bir değişiklik ortaya çıkarsa, sizi bu hususta bilgilendireceğiz ve yeni sistemle ilgili ek şartları ve Gizlilik Politikası’nı onayınıza sunacağız. Aksi belirtilmedikçe, yeni veya ek hizmetler bu Gizlilik Politikasına tabi olacaktır.

Eğer aşağıda yer alan şartları kabul etmiyorsanız size hizmet vermemiz mümkün olmayacaktır.

  1. Veri Politikası ve Toplanan Veriler

 

2.1.      Hakkınızdaki kişisel verileri

 (1) Massiv Yapı’dan hizmet veya içerik talep etmeniz ve/veya bunların size ulaştırılması hallerinde, 

 (2) internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde, 

(3) bülten servisini almak için üye olmanız halinde, 

(4) uygunsuz içeriklere ilişkin bildirim yapmanız veya diğer bir sebeple müşteri hizmetleri ile temasa geçmeniz halinde, 

 (5) müşteri memnuniyeti anketi veya pazarlama anketi gibi, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir araştırmayı yanıtlamanız veya Massiv Yapı veya alt markalarının gönderdiği iletilere yanıt vermeniz halinde,

(6) Massiv Yapı ile ilişkinizin yönetilmesi için gerekli olan diğer hallerde,  otomatik yöntemler, doldurulan formlar ve izin verilen üçüncü taraflar vasıtasıyla toplarız.

2.2.      Topladığımız veriler, 

2.2.1.   “Kullanıcı verileri” olarak, tarafınızca sağlanan yahut vermiş olduğunuz izinler çerçevesinde üçüncü taraflar aracılığıyla topladığımız, 

(1) isminiz, 

(2) elektronik posta adresiniz, 

(3) doğum tarihiniz, 

(4) cinsiyetiniz, 

(5) cep telefonu numaranız, 

(6) ülkeniz ve posta adresiniz, 

(7) satın alma ve ödeme geçmişiniz, 

(8) sosyal medya hesap uzantılarınız ve bu hesaplardaki kamuya açık ek veriler,

(9) çok kullanıcılı aboneliklerde ilgili kişilerden gerekli olduğu ölçüde rızalarını almış olduğunuz ve bu kişileri veri işleme faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirdiğinizden hareketle diğer kullanıcılara dair sizin verdiğiniz veriler; 

2.2.2.   “Kullanım verileri” olarak,

 (1) arama sorgularınız (arama tarihi, saati, terimler, etiketler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), 

(2) içerik tüketiminiz ve tekrar eden içerik tüketimleriniz, 

(3) URL bilgisi, çerez verileri ve IP adresleri gibi çevrimiçi tanımlayıcılar, MAC adresleri ve diğer cihaz kimlikleri, ağ bağlantısı bilgileri (WiFi, 3G, 4G, LTE, Bluetooth vs.), operatör, ağ ve cihaz performansı bilgileri, tarayıcı türü, dil, dijital hak yönetimini sağlayan bilgiler, cihaz işletim sistemi, cihazınızla bağlandığınız hoparlör ve diğer araçlara ilişkin bilgiler, hizmeti kullanmak, bağlantı sağlamak için kullanılabilen cihazlar bilgisi, lisans sözleşmelerine uyum sağlamak amacıyla coğrafi konumunuz ve buna bağlı teknik veriler ve mobil sensör verileri gibi bazı teknik veriler, 

(6) plan doğrulama ve içerik kısıtlama amaçlı coğrafi konum servisi kullanımı ve konum bilgileri, 

(7) herhangi bir form, anket, araştırma, yarışmaya verdiğiniz yanıtlar ve sunduğunuz diğer verilerden oluşmaktadır.

 

Yukarıda detayı verilen kullanıcı verileri, sözleşmenin kurulması ve ifası ile kullanım verileri ise sözleşmenin ifası ile doğrudan doğruya ilgilidir. Bu bilgileri toplamakta, işlemekte, depolamakta, kullanmakta ve paylaşmaktaki temel dayanaklarımız, rızanız, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, meşru menfaatler, hizmetlerimizin geliştirilmesi, daha iyi kullanıcı deneyimi yaratılması, piyasa araştırması, pazar ve kullanıcı analizi, etkileşimin ve hizmet memnuniyetinin arttırılmasıdır.

2.3.      Kişisel verilerinizi şu sürelerle saklıyoruz:

(1) 2.2. madde kapsamındakilerinin tamamını, ilgili işleme faaliyetinin amacıyla sınırlı olarak, gerekli olduğu müddetçe, 

(2) mevzuata uygun haklarınız saklı kalmak üzere kişisel verilerinizin tamamını üyeliğiniz devam ettiği müddetçe, 

 

Bunlar dışında kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatın gerektirdiği ölçüde hak kullanımları, yetkili mercilere yapılacak açıklamalar, her türlü belgelendirme ve delillendirme amaçlarıyla daha uzun sürelerle saklayabileceğimizi de bildirmek isteriz.

2.4.      Kişisel verilerinizin Massiv Yapı tarafından doğrudan pazarlama amacı ile kullanılmasını istemiyorsanız, konu hakkında bize yazılı bildirimde bulunabilirsiniz. Mail bültenleri içerisinde, daha fazla bülten almamanız için bülten listesinden çıkma seçeneğinizi kullanabilirsiniz. Anlık bildirimler kapsamında (birçok mobil telefon ve tabletlerde olduğu üzere) kullandığınız cihazın “Ayarlar” bölümüne giderek “Bildirimler” seçeneğinden bir veya birden fazla uygulama için anlık bildirimleri kaldırabilirsiniz. Çerezler kapsamında sahip olduğunuz seçenekler Çerez Politikası’nda açıklanmaktadır.

  1. Verilerinize İlişkin Haklarınız ve İmha

3.1.      Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime veya ifşaya, kullanımına, değiştirilmesine, yok edilmesine ve kaybına karşı korumak üzere geliştirilmiş teknik, idari ve fiziki güvenlik önlemleri uygulamakta ve bunları değişen şartlara göre güncellemekteyiz. Ancak aşılamayacak herhangi bir önlemin olmadığını hatırlatır, kişisel verilerinizin korunması için gösterdiğimiz çabaya sizin katkılarınız da önem arz ettiğini bildirmek isteriz. Dolayısıyla sizden hizmette şüpheli faaliyetler fark etmeniz halinde bizi derhal haberdar etmenizi önemle rica ederiz.

3.2.      Kişisel verilerinize ilişkin olarak, 

(1) açık rızanızı geri alma, 

(2) sizinle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve varsa sizinle ilgili işlenmiş verilere erişme, 

(3) yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya güncellenmesini talep etme, 

(4) unutulma, 

(5) mevzuatta öngörülen zorunlu işleme dışında işlemenin sınırlandırılmasını talep etme, 

(6) kişisel verilerinizin elektronik bir kopyasını yaygın olarak kullanılan ve okunabilir bir halde size veya üçüncü kişilere iletimini talep etme, 

(7) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

(8) unutma ve düzeltme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

(9) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(10) mevzuata aykırı işleme sebebiyle uğradığınız zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

Hak kullanımlarının yasal sınırlamalarla bağlı olduğunu, bazı taleplerinizin reddedilebileceğini unutmayınız.

 

3.3.      Kişisel verileri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, verilerinizi, talebiniz üzerine, otuz gün içinde imha edeceğimizi bildirmek isteriz. Bu maddede yahut mevzuatta belirtilen haklarınızdan birini veya birkaçını kullanmak istediğinizde lütfen yazılı kanallar vasıtasıyla bizimle iletişime geçiniz. 

3.4.      13 yaş altındaki çocukların verilerini toplamıyoruz. Bu yaş sınırının altındaysanız lütfen hizmeti kullanmayı bırakınız ve bize kişisel veri sağlamayınız. Otomatik veri toplama sistemleri yahut beyan esaslı form doldurmalar vasıtasıyla bu verilerin veri bankamıza girmesi olasıdır. 13 yaş altındaki bir çocuğun kişisel verilerini topladığımızı öğrenirsek kişisel verileri imha için gerekli adımları derhal atacağız. Yaş Sınırı altında olan bir çocuğun ebeveyniyseniz ve çocuğunuzun kişisel verilerinin Massiv Yapı tarafından işlendiğini anlarsanız lütfen bizimle irtibata geçin. 

  1. Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Taraflar ve Saklanması

4.1.      Bize sağladığınız kişisel verilerinizi gerekli olduğu ölçüde ve ilgili tedbirleri alarak, hesabınıza bağladığınız üçüncü taraf uygulamaları ve cihazlarla; sosyal medya uygulamaları ve diğer medya uygulamalarıyla; hizmetimizi süreğen kılmak, içerik kişiselleştirmesini sağlamak, verimliliği arttırmak, pazarlama ve promosyon dağıtımı, verilerin analizi amaçlarıyla hizmet sağlayıcılarla; ödeme sağlamak, dolandırıcılığı engellemek amacıyla ödeme birimleriyle; reklam iş ortaklarıyla; lisans ödemelerini sağlamak, içeriği zenginleştirmek, içerik seçkisi, promosyon onayı amaçlarıyla iş ortaklarımızla; akademik araştırma amaçlı akademik araştırmacılarla; makul yasal talepleri karşılamak, yasal prosedürler oluşturmak amaçlarıyla kolluk kuvvetleri, yargı birimleri, avukatlar ve idareyle; grup şirketlerimizle, işletmemizi satın alanlar ve satın alma görüşmesi yapanlarla paylaşabiliriz.

4.2.      Massiv Yapı, bu Politika’da belirtilen faaliyetleri yürütmek için kişisel verilerinizi diğer grup şirketlerle küresel olarak paylaşabilir. Ayrıca, ülkeniz haricindeki başka ülkelerde bulunan üçüncü taraflarla işleme alt sözleşmesi yapabilir ya da kişisel verilerinizi bunlarla paylaşabilir. Kişisel verileriniz bu nedenle ikamet ettiğiniz ülkeden farklı olan gizlilik yasalarına tabi olabilir.

4.3.      Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, teknolojik gelişmelerle orantılı olarak gerek sanal gerek olağan güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Siz de kişisel veri güvenliğinizi sağlamak amacıyla kullanıcı isimleri, parolalarınız, cihaz şifreleriniz ve elektronik posta güvenliğiniz için gerekli tedbirleri alınız.

  1. Gizlilik Politikasında Değişiklik

Gizlilik Politikası’nda zaman zaman değişikliklere gidilebilir. Gizlilik Politikası’nda yapılacak ve onay gerektiren esaslı değişiklikler için değişiklik yürürlüğe girmeden önce bize sağladığınız iletişim kanalları ve uygulamalar üzerinden sizi bilgilendireceğiz. Güncel Gizlilik Politikası’na web sitemiz ve uygulama üzerinden her zaman erişebilirsiniz.

  1. İhtilaf ve İletişim

Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınız ve talepleriniz için lütfen destek@3ceviz.com  elektronik posta, yahut Merkezefendi Mah. Mevlana Cad. Tercüman Sitesi B-1 Blok D:11 Zeytinburnu, İstanbul- Türkiye posta adresi üzerinden bizimle irtibat kurmaktan çekinmeyiniz. Bizimle çözümleyemediğiniz ihtilaflı haller için Türkiye’de ikamet ediyorsanız veya çalışıyorsanız, ya da söz konusu kişisel veri mevzuatına aykırılık Türkiye’de gerçekleştiyse şikayetinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na iletebilirsiniz.

Gizlilik Politikası’nı okuduğunuz için teşekkür eder,  bir Massiv Yapı markası olan 3Ceviz ile gerçekleştireceğimiz projelerin keyfini sürmenizi dileriz!